Psykoterapi

Psykoterapi som den tilbydes her, er at undersøge aspekter ved dig selv og tilværelsen i en hastighed, der gør, at du kan få fat i mange flere betydninger, detaljer og nuancer, end det daglige tempo ellers giver mulighed for. Når sindet ikke bliver presset til at skulle præstere hurtige beslutninger, løsninger, handlinger og resultater, bliver der åbnet for et helt andet felt, hvor refleksion og erkendelse giver rum til at tænke nyt og anderledes. Det, at få lov og tid til det, giver dig mulighed for at opleve en anden indre tilstand, som for de fleste bliver en meget stor og vigtig kontrast til, hvordan de ellers fungerer i det øvrige liv.

Terapeutiske teknikker skal kombineres og vælges med omhu, fordi alle er forskellige, og fordi at man sjældent kan begribe kompleksiteten i menneskesindet, eller de livsbetingelser vi har, med en enkelt metode. Der er både intellektuelle, følelsesmæssige og fysiologiske forhold, der skal inddrages. Så nogle gange må vi også sammen opfinde noget på vejen, hvis det er nødvendigt.

Det er det levede liv her og nu, der er udgangspunktet for terapien, men hvis nutiden bedre kan forstås ved at inddrage livshistorien, så gør vi det, når det er relevant.

Du kan læse mere under de forskellige temaer til højre.