Om mig

Vibeke Møller, f. 1970

.

Jeg er uddannet i Århus og København, og har siden jeg blev færdig som psykolog i 1997, hovedsagelig arbejdet med psykoterapi og rådgivning. Jeg har nogle års erfaring fra psykiatrien, jeg har arbejdet på forskningsklinikken på Institut for Psykologi på Københavns Universitet, og siden 2002 haft min egen praksis i København. Fra vinter/forår 2019 tilbyder jeg også behandling i terapihave i Sorgenfri.

Jeg interesserer mig for, hvorfor psykiske symptomer og lidelser opstår, og min tilgang er, at de altid har en funktion eller et formål, der kan forstås, og at behandlingen derfor – ud over at være symptomlindrende – skal afdække, hvad lidelsen er en reaktion på og udtryk for. Dvs. give en øget indsigt i, og accept af de indre dynamikker, mønstre, følelser, tanker, og strategier vi har – og om omverdenens påvirkning og betydning for vores reaktioner og adfærd – også i et eksistentielt perspektiv. Når vi kender os selv, og kan se omverdenen tydeligere, så bliver vi i stand til at bruge vores ressourcer klogere, og dermed bedre til at tage vare på os selv – og på andre omkring os.

Jeg arbejder både med mennesker (og organisationer), der er akut ramt af egen eller andres sygdom, ulykker, tab, dødsfald, terrortrusler og -anslag – men også med lidelser, der opstår af langvarige belastninger, fx stress, kroniske smerter og infertilitet, og mere diffuse symptomer som manglende glæde, angst og uro eller depression, som du måske skal have hjælp til at forstå årsagen til.

Terapien er aktiv dialog ud fra relevante temaer, som du bringer op. Jeg benytter ikke skemaer eller manualer, men for nogle kan det være en hjælp at skrive noter til sessionerne – eller imens, men terapirummet skal gerne være et frirum og et sted, hvor sindet kan udfolde sig uden specielle krav og på andre præmisser end i dagligdagen. Det er min erfaring, at det stimulerer evnen til at undersøge sig selv og sine vanskeligheder mere fordomsfrit, hvilket frigør ressourcer til at acceptere, udvikle eller forandre det, der er behov for.