Henvendelse / Priser

HENVISNINGER MED SYGESIKRINGSTILSKUD

Hvis du opfylder følgende henvisningskriterier, kan du få tilskud fra sygesikringen.

 • røveri, volds- og voldtægtsofre
 • trafik- og ulykkesofre
 • pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 • personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 • pårørende ved dødsfald
 • personer, der har forsøgt selvmord
 • kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 • personer, der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 • personer, der har en let til moderat depression og på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år
 • personer, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år
 • Er du ung og mellem 18 og 24 år (inklusiv det 24. år) kan du få gratis psykologbehandling, hvis du er henvist med angst og depression. Her er der ikke en egenbetaling.

Betaling udgør 40% af honoraret (egenbetaling)): Priser individuel behandling iht. gældende overenskomst (reguleres to gange årligt 1. april og 1. oktober), aktuelt oktober 2023:

Første konsultation Kr. 453,22. 60 min.

Anden og efterflg. kons. Kr. 377,92. 50 min.

Honorarer gælder alle konsultationsformer: Fremmøde, video og telefon.

Video, Telefon- og dobbelt-konsultationer kan aftales – også i forbindelse med let sygdom.

For øvrige (og seneste takster) se: https://www.dp.dk/radgivning/selvstaendige-psykologer/ydernummer/praksishonorarer-og-fortolkningsbidrag/

Afbud senest dagen før kl. 12.00


HENVENDELSER PRIVAT

(Reguleres årligt 1. januar)
Individuelle samtaler 60 min: Kr. 1200,00
Par/relations-samtaler 90 min: Kr. 2200,00

HENVENDELSER SUNDHEDSFORSIKRINGER
Sygeforsikringen Danmark yder tilskud til både ydernummerhenviste (egenandelen) og private forløb.

Flere sundhedsforsikringer, pensionsordninger og nogle husstandsforsikringer yder helt eller delvist tilskud.

Hvis du bliver tildelt behandling med Sundhedsforsikring evt. via et netværk anbefales du at orientere dig her: https://www.dp.dk/radgivning/selvstaendige-psykologer/sundhedsforsikringer-og-netvaerk/materiale/

BETALING
Fortrinsvis Mobilepay eller via faktura (netbanksoverførsel).