Priser

Takster
Taksten er gennemsnitlig ift. de privatpraktiserende psykologer i København og omegn. Den reguleres hvert år pr 1/1 og følger den generelle prisudvikling.

Afbud
Afbud meldes 24 timer før, da timen ellers bliver takseret. For udeblivelse betales fuld takst.

Afregning
Afregning foregår ved fremsendt faktura op til månedsskiftet, og der betales via mobilepay på 16609 eller via netbank til Merkur Bank reg.nr 8401 konto 4276301.

Sygesikring
At være pårørende i sorg og krise, at have en depression og angst, at være kronisk syg, have været udsat for overfald eller voldtægt, kan i nogle tilfælde udløse sygesikringstilskud til psykologisk behandling. (Se link til Psykologforeningen for at finde psykologer med aftale med sygesikringen, og kontakt din læge for yderligere information – du skal bruge en henvisning). Jeg har ikke overenskomst med Sygesikringen, og denne ordning kan derfor ikke bruges hos mig. I Københavnsområdet kan der være ventetid på 3-6 måneder hos psykologer med Sygesikringsordning.

Tilskudsmuligheder
Mange har i dag en forsikring hos et forsikrings- eller pensionsselskab eller har en sundheds/ helbredsforsikring gennem deres arbejde, der kan rumme mulighed for betalt psykologhjælp i op til 5, 8, 10 eller flere timer hos en selvvalgt autoriseret psykolog, eller hos en psykolog i forsikringsselskabets netværk. Check derfor dine forsikringer og undersøg, om du er dækket. Hvis du er medlem af sygeforsikringen danmark, kan jeg indberette de afholdte sessioner, og du vil da få refunderet en del af udgiften.

Jeg arbejder efter de nordiske etikregler og selvfølgelig under tavshedspligt.