Rådgivning

PSYKOLOGISK RÅDGIVNING kan både omfatte den private og den professionelle sfære. Det kan f.eks. være rådgivning ift. at være forælder, eller at være pårørende til fysisk eller psykisk syge. Her kan du have brug for information om, hvordan du forholder sig i forskellige situationer, og få noget at vide om baggrundene for din egen og andres adfærd og reaktioner.
I arbejdsmæssig sammenhæng kan det være rådgivning om, hvordan du som kollega eller leder kan forholde dig til klienter eller medarbejdere, der er ramte, eller som kræver særlig opmærksomhed.
Rådgivning betyder således ikke bare, at du får råd du skal følge. Rådgivning skal danne grundlag for, at du bedre kan træffe dine egne beslutninger og valg, ved at du har forøget din viden og dermed føler dig mere sikker.

COACHING kan både være rådgivende/ løsningsfokuseret og af undersøgende/erkendende art, hvor en afgørende faktor er muligheden for at reflektere over dig selv og din arbejdspraksis. Begrebet er hentet fra sportens verden og er derfor ofte mere styret, målrettet og resultatorienteret end supervision, med formulering af konkrete forandringer og opgaver, du gerne vil gennemføre. Vi kan fokusere på dig som individ (ift. trivsel, værdier, kompetencer, motivation), på din funktion som medarbejder, leder, mellemleder, kollega (kommunikation, samarbejde, hierarki og magtfordeling), og øge din viden om og forståelse for dynamikken og rollerne i den gruppe og organisationsstruktur og – kultur, du indgår i.
Coaching i form af konkret fokuseret afklaring af personlighedsprofil (test) og erhvervsrettet rådgivning til f.eks. jobskifte, kan foregå hos erhvervspsykolog, karriererådgiver eller HR-konsulent.

SUPERVISION er en disciplin, der har sine rødder i den pædagogisk-psykologiske praksis. Den betegner et lærings- og reflektionsrum, hvor du tager afsæt i at beskrive din konkrete arbejdspraksis. Ved hjælp af en udenforstående, får du hjælp til at få øje på og forsøge at forstå klientens/beboerens/patientens og dine egne handlinger – bevidste som ubevidste, og for at opdage uhensigtsmæssige tiltag, hvor du muligvis selv står i vejen for videre udvikling hos den, du arbejder med. Målet er at øge indsigten og erkendelsen hos dig, som derefter får forandringspotentiale i dit daglige virke. Supervision er et nødvendigt redskab for uddannelse og kvalitetssikring i arbejde, der indeholder relationel kontakt med andre (beboere, klienter, patienter, medarbejdere). Det vigtigste for en lærerig, vellykket og udviklende coaching og supervision, er skabelsen af et fordomsfrit undersøgelsesfelt, hvor vi forsøger at forstå alle handlinger som meningsfulde forsøg på at agere, som så har forskellige årsager og konsekvenser, vi kan opdage og blive klogere af.

De tre begreber er overlappende og vil derfor indgå i den samlede intervention men med forskellig vægtning, alt efter udgangspunkt og ønske.

Eksempler på kunder: