Velkommen

For mange er det at søge psykologhjælp, forbundet med både overvindelse og lange tilløb. Det, at konfrontere dig med dig selv, eller den realitet du står overfor, er nemlig omfattende og kræver masser af mod. De fleste har været vant til at klare problemerne selv. Så hvad er det en psykolog kan, og hvad skulle det hjælpe at tale om ting, du tilsyneladende ikke kan ændre? Og hvad er terapi overhovedet for noget. Skal du ligge ned, og skal du tale om din barndom, når det måske ikke er det, som føles relevant?

Der findes mange skoler og metoder indenfor psykoterapi, der benytter vidt forskellige redskaber og tilgange, der kan gøre dig forvirret ift., hvad du skal vælge. Effektforskning har vist, at det meget mindre er metode, der er afgørende for effekt, end kvaliteten af kontakten mellem klient og psykolog. Men vi er også forskellige, så det der vil passe den ene godt, vil i nogle tilfælde ikke føles brugbart for en anden. Terapi er således også en undersøgelse af, hvordan det giver mening for dig at arbejde.
Men overordnet skal du som klient føle dig tryg (nok) og respektfuldt behandlet.

Du kan læse mere om behandling og de forskellige symptomer på de følgende sider. Du er desuden meget velkommen til at kontakte mig!