Afbudsregler

Generelt: Afbud modtages så hurtigt som muligt og senest 24 hverdagstimer før given aftale pr. telefon, mail eller sms.

For sygesikringsklienter senest kl. 12.00 dagen før aftalen.

Kan tiden ikke benyttes til anden side, eller er der tale om udeblivelse/pludselig opstået sygdom, betales:

Private/sundhedsforsikring: Fuldt honorar

Ved sygesikringsforløb: Sene afbud/udeblivelser betales første gang det sker svarende til egenbetalingsandelen, anden og efterflg. gang(e) betales dobbelt egenandel.

For vederlagsfri (gratis) behandling (unge 18-24 år med angst eller depression) gælder samme afbudsregler og –priser, da sygesikringen ikke dækker.