Terapihaven

TERAPI I TERAPIHAVE I SORGENFRI

Selvom der har været terapihaver i udlandet i mange år, er forskning i hortoterapi, som det hedder, forholdsvis ny I dansk sammenhæng. Men undersøgelser har vist, at blodtryk og hjerterytmen falder markant ved at opholde sig i naturen. Kroppen overkommer hurtigere fysisk sygdom, jordbakterier virker antidepressivt, mens stimulering og restitution af sanserne (dufte, mærke, lytte, se, smage), kan reducere stress og angst. Vores opmærksomhed skifter fra at være rettet og styret til at være fritflydende, og det betyder at hjernen arbejder på en anden måde, der virker rehabiliterende.

Terapihaven er skabt ud fra tanken om at understøtte denne mentale, kropslige og sansemæssige stimulering, der ofte er udfordret, når vi er overbelastede, og give organismen den bedst mulige ramme til at genvinde sine ressourcer. Haven er anlagt efter de principper, man har forsøgt at indkredse som helsefremmende: Artsrig, åben, rumlig, kulturhistorisk, fredfyldt, folkelig, tryg og vild. Den har mange forskellige ”rum”, som man kan vælge imellem, og underlaget skifter og giver forskelligartede gangoplevelser. Det betyder desværre også, at terapihaven ikke er så egnet for dig, som er gangbesværet.

Haven ligger med Frilandsmuseet som nabo, og det betyder at lyde fra høns, får, hestevogne og gæster på museet, er en lydkulisse på den anden side af hegnet, som er anderledes end mange andre steder.

Der er to traditioner indenfor haveterapi: Den æstetiske – hvor man blot opholder sig i haven og absorberer de indtryk den giver. Og den mere aktive, hvor man arbejder i haven. Du kan være så overbelastet at du ikke magter at forholde dig til andet end at sidde eller ligge i haven. Men du kan også få lyst til at være aktiv. Haven er ikke stor, så der er begrænsede og overskuelige opgaver, men det kan være rart at mærke, at du har overkommet bare en ganske lille opgave, som at klippe en afblomstret krydderurt tilbage. Nogle af opgaverne kan sammenlignes med en meditation – her sidder du bare ikke stille, men koncentrerer dig om den aktivitet, du laver. Den kan være ”kedelig” – men den er altid sanselig og rytmisk med en form for gentagelse, der også lader hjerne arbejde på en måde, der genoplader den. Nogle synes at den slags ”meditation” er lettere end at sidde stille og f.eks. praktisere Mindfulness.

Du kan se på nedenstående links, hvor meget opmærksomhed behandling og ophold i terapihaver har fået de seneste år.

Nogle steder er det muligt at komme i et fast forløb over f.eks. 12 uger – eller at bo på behandlingsstedet.

Hvis du vil vide mere:

Luciaklinikken

Odsherred terapihave

Haveterapi mod stress

Haveterapi for traumatiserede krigsveteraner

Natur for mænd i livskrise

Terapihave for københavnere