Terapihaven

Selvom der har været terapihaver i udlandet i mange år, er forskning i hortoterapi, som det hedder, forholdsvis ny i dansk sammenhæng. Men undersøgelser har vist, at blodtryk og hjerterytmen falder markant ved at opholde sig i naturen. Kroppen overkommer hurtigere fysisk sygdom, jordbakterier virker antidepressivt, mens stimulering og restitution af sanserne (dufte, mærke, lytte, se, smage), kan reducere stress og angst. Vores opmærksomhed skifter fra at være rettet og styret til at være fritflydende, og det betyder at hjernen arbejder på en anden måde, der virker rehabiliterende.

Terapihaven er skabt ud fra tanken om at understøtte denne mentale, kropslige og sansemæssige væren, der ofte er udfordret, når vi er overbelastede, og give organismen den bedst mulige ramme til at genvinde sine ressourcer. Haven er anlagt efter nogle af de principper, hortoterapien har forsøgt at indkredse som helsefremmende: Artsrig, åben, rumlig, kulturhistorisk, fredfyldt, folkelig, tryg og vild. Den har mange forskellige ”rum”, som man kan vælge imellem, og underlaget skifter og giver forskelligartede gangoplevelser. Det betyder desværre også, at terapihaven ikke er så egnet for dig, som er gangbesværet.

Haven ligger med Frilandsmuseet som nabo, og det betyder at lyde fra høns, får, hestevogne og gæster på museet, er en lydkulisse på den anden side af hegnet, som er anderledes end mange andre steder. Haven er i evig forandring. Dels på grund af årstiderne – dels er der hele tiden planter og træer, der vokser, visner eller dør – klimaet forandres med invasive arter, tørkeperioder, eller heftig regn, og det udfordrer de planter og træer, der er i haven.

Livet i haven er på mange måder billeder på vores menneskeliv. Hvad var/er vores vækstbetingelser? Næringsfattig sandjord eller fed muld? Skygge eller sol? I konkurrence med mange andre eller solitært? Kan vi komme os efter en stormskade? Skal vi nogle gange ”beskære” vores muligheder og koncentrere væksten i stedet for at have mange men tynde grene (vildskud), der ikke rigtig bliver til noget. Der er masser af ligheder på vores kamp i og med livet, og alt det der foregår i naturen. Det kan vi kigge på inde fra orangeriet. Eller hvis det er relevant, bruge haven til at øve eller genfinde kroppens sansning af naturens lyde, dufte, farver og former. Og mærke kontrasten til det liv, der ellers kræver os – bare et øjeblik.