Barnløshed

At være ramt af barnløshed kan være en af de største kriser i livet. At du pludselig ikke har kontrol over dit eget liv, udløser voldsomme reaktioner hos de fleste. Fertilitetsbehandlingen er krævende, og de følelsesmæssige svingninger mellem håb og håbløshed, hvis du eller din partner ikke bliver gravid, er meget belastende. Opmærksomheden låses mere og mere på graviditetsønsket, og det er umuligt at følge rådene fra den velmenende omverden om bare at slappe af, og at det hele nok så skal gå.

Relationer
Hvis tiden går, uden behandlingerne eller forsøgene på at blive gravid lykkes, kan det nogle gange blive uudholdeligt at være sammen med andre børnefamilier og gravide. Du kan have svært ved at se selv gode venner og familie. Du kan blive overfølsom overfor andres helt selvfølgelige forventninger om, at de lige vil planlægge deres graviditet til efter sommer eller efter eksamen – når det passer!

Det kan føles privilegieblindt og tankeløst – og uretfærdigt, at nogle bare kan vælge frit fra alle hylder. Du kan være meget skamfuld over for de følelser af misundelse og jalousi som opstår, og bebrejde dig selv, at du ikke er et bedre menneske.

I sociale sammenhænge med ukendte mennesker, kan du blive spurgt, om du/I ikke snart skal have børn, hvor du kan føle, at det er et alt for nærgående og grænseoverskridende spørgsmål, som du slet ikke har lyst til at svare på, fordi det bringer så mange følelser op til overfladen.

For nogle kan det være vigtigt at finde grænsen for, hvor meget og hvornår og til hvem, du/I skal fortælle om behandlingerne, da det kan føles meget voldsomt at skulle informere om et muligt negativt resultat til mange mennesker. Andre har ikke noget problem med, at netværket følger tæt med i behandlingerne. Men uanset hvad, bliver det lettere, hvis du kan få formuleret klart, hvad du har behov for, så andre ved, hvordan de bedst støtter.

Parforhold
Det er meget almindeligt, at I som par har forskellige reaktioner. Dels afhænger det af personligheden som sådan – og af, hvordan I tackler uvished, stress, afmagt og håbløshed. Vi har forskellige strategier, og det er vigtigt at opdage, at det, der måske er hjælpsomt at gøre for den ene, nærmest kan være det modsatte for den anden. Forskelligheden er afgørende at afdække og bære, for ikke at ende i en konflikt, som splitter og nedbryder parforholdet.

De forskellige reaktioner kan også afhænge af, hvem af jer der bærer årsagen til barnløsheden – hvis der er identificeret en årsag. Det kan generere meget stor skyld og mindreværd at have nedsat fertilitet, og nogle får tanker om at afslutte parforholdet, for at give den anden en mulighed for at bliver forældre med en anden partner. Og den fertile partner skal gøre sig nogle overvejelser om fremtiden og de mulige konsekvenser.

I forhold til omverdenen, er der ofte mest fokus på kvinden, fordi behandlingen, uanset årsagen, implicerer hende mest.

Det opleves af mange kvinder som meget krævende og omfattende at være i behandling, men selvom mandens andel ikke er lige så stor på det praktiske plan, så kan han være lige så ramt på det følelsesmæssige plan.

Seksualitet
Når fertilitetsbehandlingen går i gang med gynækologiske undersøgelser, prøver, injektioner og scanninger, opløses der nogle grænser omkring din egen krop, men også omkring parforholdet. Kroppen og dens funktioner bliver genstand for spørgsmål, målinger, hormonelle og mekaniske manipuleringer, og selv om du intellektuelt godt kan forstå og acceptere meningen med det hele, fordi det er i en god sags tjeneste, så kan det på det kropslige plan opleves som et massivt overgreb, der kan have forskellige konsekvenser: Nogle kvinder kan f.eks. dissociere sig fra kroppen – dvs. få et distanceret og følelsesløst forhold til den – som en form for beskyttelse mod at mærke de ubehagelige fysiske reaktioner på behandlingen. Det kan også have som konsekvens, at du holder afstand til alt der har med køn, underliv, penetration og berøring at gøre – hvilket betyder, at det almindelige spontane sexliv bliver meget anstrengt, eller dør helt ud.

Og hvis den dimension kommer til at mangle, bliver balancen i parforholdet ofte endnu skrøbeligere.

Nogle mænd kan føle sig reduceret til et avlsdyr, og det at skulle aflevere en sædprøve kan føles udstillende, ydmygende eller krænkende, fordi du kan føle, at nogle (mange) får direkte indblik i – og vurderer din potens. Det kan igen påvirke den spontane lyst og seksuelle funktion, med ovennævnte konsekvens som følge.

Fælles for jer begge kan være oplevelsen af at forsvinde som personer med identitet, følelser og tanker, og at I kun eksisterer som kroppe, scanninger, underliv og hormoner, der skal være i programmer, skemaer og aftaler. Når de indre personlige oplevelser af tingene ikke får plads, kan I få en følelse af at gå lidt i opløsning. Undersøgelser viser, at mange udvikler depressive symptomer ved længere tids barnløshed.

Derfor kan det være vigtigt hele tiden at holde forbindelsen med den oplevelsesmæssige og følelsesmæssige side via tæt fysisk kontakt, samtale og aktiviteter, der stimulerer kroppen og sanserne på positive måder.

Identitet og selvfølelse
For mange er dét, at bliver forældre og give noget videre, meget afgørende for identiteten. Der er en enorm forskel på at vælge ikke at få børn – og være ufrivillig barnløs. Hvis I gerne vil have børn, og ikke kan få det, bliver I ramt på kvindelighed og maskulinitet. Det udløser ofte en eksistentiel krise, hvor du/I bliver i tvivl om, hvad meningen med livet er, hvis I ikke kan forplante jer.

Hvis det ikke lykkes at få børn, kræver det meget tid, arbejde og sorg at forlige sig med tingenes tilstand. Og til at kunne komme frem til at mærke, at der er en mening med livet – på trods. Eller komme frem til at tage en beslutning om adoption.

Når fertilitetsudredning og behandling går i gang, kan sideløbende psykologisk rådgivning og behandling være en hjælp til at holde balancen i sig selv – og i parforholdet – og komme bedre igennem. Og i tilfælde af udeblivende resultatet – give en mulighed for at kunne bearbejde sorgen, som andre måske kan have svært ved at forstå rækkevidden af.