ADHD/ADD

ADHD/ ADD: Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder

Symptomer

består af:

Opmærksomhedsforstyrrelser, der bl.a. kan vise sig ved, at du:

 • overser detaljer
 • let bliver afledt
 • har vanskeligt ved at bevare koncentrationen – undtagen der, hvor du selv har en stor interesse eller lidenskab – så kan det derimod være svært at komme ud af dit ”hyperfokus”.
 • ofte ikke opfatter/hører instruktioner
 • ofte ikke formår at fuldføre opgaver og aktiviteter
 • helst undgår opgaver, der kræver længere tids koncentration eller er rutineprægede
 • ofte glemmer eller mister fx nøgler, papirer, pung eller tøj
 • er glemsom i det daglige (aftaler)

Hyperaktivitet kan bl.a. vise sig ved, at du:

 • har problemer med at sidde stille
 • har svært ved at blive siddende på din plads
 • oplever en konstant følelse af rastløshed og uro
 • ofte synes at være i gang – have et højt tempo
 • har en manglende evne til at slappe af
 • har en tendens til at tale meget
 • bliver i dårligt humør, når der ikke foregår noget interessant
 • Udvikler et misbrug, der fungerer som selvmedicinering – enten beroligende eller opkvikkende

Impulsivitet kan bl.a. vise sig ved, at du:

 • taler eller handler, før du har tænkt dig om
 • ofte svarer, inden et spørgsmål er stillet færdigt
 • har svært ved at vente på din tur
 • har en tendens til at afbryde andre eller bryde ind i andres samtaler eller aktiviteter
 • køber impulsivt ind uden tanke for økonomien
 • er utålmodig, fx når du kører bil eller venter i en kø

Hvad er ADHD og ADD (ADHD men uden hyperaktivitet)
ADHD og ADD er opmærksomheds- og udviklingsforstyrrelser af nogle funktioner i hjernen (pandelapperne), og i dopaminreguleringen, der har med energi-, motivations- og belønningssystemet af gøre. Derfor kan du have store problemer med energiforvaltning, og have svært ved at vågne og komme i gang om morgenen – men også have svært ved at falde til ro og sove om aftenen. Denne problematik kan blive forstærket, når du flytter hjemmefra og skal drive dig selv og hverdagen uden dine forældre eller en skole med mødepligt.  Man siger at hjerneudviklingen på nogle særlige områder er forsinket 5-6 år, og det er måske den asynkrone udvikling, mange oplever som det, der føles forkert eller anderledes.

Der er ofte en stærk arvelig faktor. Diagnosen siger intet om intelligensniveauet, der kan være meget højt. Vanskelighederne kan være udtalte eller diskrete og derfor også have en større eller mindre konsekvens for fx formel indlæring og uddannelsesniveau.  Så selvom der er kan være generelle symptomer, så er det ofte helt individuelt, hvordan den enkelte oplever symptomer eller vanskeligheder – eller ressourcer.

ADHD/ADD øger risikoen for også at lide af angst, depression, OCD og Tourette/tics.

Hvornår opstår ADHD/ADD
ADHD og ADD skyldes medfødte, arvelige dispositioner og/eller tidlige påvirkninger i livmoder/ved fødsel, som sikkert kan forstærkes eller dæmpes af opvækstmiljøet. I nogle tilfælde kan symptomerne dæmpes, når pandelapperne modnes i 20érne og du får mere kontrol over følelsesmæssige og kropslige impulser. Med alderen får du også akkumulerede erfaringer, større selvindsigt og kan bedre udvikle nogle bevidste kompenserende strategier, der kan afhjælpe og aflaste. Eller i nogle tilfælde få medicin, der kan rette op på dopaminreguleringen, så hjernens funktion bliver mere fleksibel og fokuseret, og dermed sparer ressourcer i dagligdagen Derfor er en udredning ved mistanke om ADHD/ADD vigtig – den kan nemlig pege hen imod den mest gavnlige behandling eller støtte, så du hjælper sig selv bedst muligt.

Du kan læse mere på linket her: ADHD – ADHD