Parforholdsproblemer

Alle steder, hvor mennesker er sammen, opstår der modsatrettede interesser.

Konflikter og uoverensstemmelser i parforholdet er noget, som de fleste kender til. I nogle tilfælde kan konflikterne og problemområderne forekomme fastlåste, og I har fået skabt nogle roller til hinanden, hvor den ene altid… og den anden aldrig… Når I kommer ind i den slags sprogbrug og oplevelse, er der god grund til at blive opmærksomme på, hvad det er for nogle usunde og ubevidste fordelinger, I har fået lavet. Og måske kan I blive optagede af, hvorfor de mon er skabt og med hvilket formål, frem for, at I lader jer overvælde af den konkrete konflikt?

I parterapi handler det om at få større indblik i og forståelse af både dig selv og den anden. Det handler om at blive opmærksom på de forsvarsmekanismer, der er på spil – og hvad de skal beskytte, og om nærhed og distance, egne forventninger, ønsker, sårbarheder, behov og grænser. Det er at finde ud af, hvordan I kan være to voksne modne mennesker, der relaterer sig til hinanden på måder, der ikke invaderer eller svigter, og hvor I kan finde kompromiser og samtidig afgrænse jer og udvikle konstruktive måder at forvalte dette på.

Parterapi kan være en hjælp til at blive klogere på, hvad det er, som gør, at I har forelsket jer i hinanden, og på, hvorfor konflikterne opstår. Parterapi handler således ikke om at finde frem til, hvem der har ret og lave den anden om, men om at tage ansvar for sin egen del af relationen og for de uhensigtsmæssige mønstre, I selv er med til at vedligeholde. Men som regel vil vi hellere lave den anden om og påpege den andens fejl, end se på vores egen andel og rolle i dynamikken. For det er svært og smerteligt og indebærer jo konfrontation og forandring af os selv! Men det skal I være klar til at ville, ellers kan parterapien ikke skabe den udvikling, der er nødvendig, og problemerne vil fortsætte.

I kan læse de 2 (3) kronikker under fanebladet ARTIKLER om Mental Load.