Depression

Symptomer
Depression kan du opleve som: Nedtrykthed, tristhed, ubeslutsomhed/vægelsind, håbløshed, meningsløshed, afmagt og manglende livslyst, måske med selvmordstanker eller flugtfantasier. Nogle oplever øget irritabilitet og vredesudbrud, som forekommer ude af proportion med situationen. Depression kan medføre følelser af ikke at slå til, dårligt selvværd (jeg duer ikke, ingen har brug for mig) og tilbagetrækning fra samvær med andre mennesker, søvnløshed/ søvnforstyrrelser, og nedsat lyst til intimitet og sex. Der kan forekomme kropsligt ubehag f.eks. tyngde og træthed, appetitløshed, muskelspændinger, hoved- og mavepine og forskellige former for angst.

Hvad er depression?
Depression kan have forskelligt udtryk hos den enkelte. Depressive reaktioner er kendetegnet ved en generel kropslig nedsættelse af aktivitets- og energiniveau, af negative tankemønstre og negative forventninger til livet, dig selv og andre. Stemningslejet er forsænket alt efter graden af depression. I de lettere tilstande kan du blive afledt fra de triste følelser, i den svære depression er der ingen lettelse ved nogen ting. Nogle mærker, at tilstanden er sværest om morgenen for at lette hen ad eftermiddagen og aftenen. Når du er opfyldt af negative forventninger og har forsænket stemningsleje, bliver du mere indadvendt og trækker dig fra sociale sammenhænge, og isolationen kan så kan forstærke tilstanden yderligere.

Hvornår opstår depression?
Depression kan opstå som reaktion på vanskelige og belastende oplevelser, som nogle gange kan ligge mange år tilbage, andre gange kan have en aktuel årsag. Ofte ses der en sammenhæng mellem privat/arbejdsrelateret overbelastning /stress over en længere periode og depressive tilstande. Nogle gange er det et symptom på en underliggende ADD, ADHD eller Autisme. Det er derfor vigtigt at fastslå graden af depression og årsagen til den, for at kunne finde den rette behandling. Antidepressiv medicinsk behandling i kombination med psykoterapi har i nogle undersøgelser vist sig effektiv ved svær depression. Andre undersøgelser har vist, at medicin ikke har effekt i lette og moderate depressionstilfælde. Når der er uklarhed om effekten af medicin, er det vigtigt at fordele og ulemper ved medicinering, og at dine egne overvejelser om dette, afklares, fordi bivirkninger ved medicinen, også kan være meget alvorlige for livskvaliteten.