Gruppeterapi

Fra foråret 2019 vil terapihaven danne ramme for gruppebehandling. Her vil eventuelle individuelle samtaler vil blive suppleret af gruppesessioner, hvor der er ophold i haven med efterfølgende dialog om relevante emner, der berører deltagerne. Sigtet er at øve sig i at afgrænse sig mentalt fra andre (ved først at være til stede i sig selv i haven uden dialog), for bagefter at kunne opleve at få støtte af en gruppe af deltagere, der til forskel fra venner og pårørende, har lignende oplevelser og erfaringer, der kan deles og spejles. Det er for de allerfleste en betydningsfuld støtte, der kan have lige så stor eller endnu større betydning, end de individuelle terapisamtaler. Se herunder hvilke grupper/temaer, der vil blive udbudt, eller kontakt mig for en uddybning.